NVE har gitt Statnett anleggskonsesjon for å bygge for ny forbindelse mellom Sogn og Ulven transformatorstasjoner. Konsesjonsvedtaket ble påklaget, og NVE har oversendt Olje- og energidepartementet sin innstilling for endelig behandling.

Som et ledd i denne behandlingen har OED gjennomført en befaring på Rektorhaugen. Invitert til befaringen var representanter fra dem som har påklaget NVEs vedtak, samt prosjektleder fra Statnett.