- Signeringen av kontrakten markerer oppstarten med å realisere oppgraderingen av hovedstrømnettet i Oslo. Dette er det første av en rekke prosjekter som til sammen skal sikre en fremtidsrettet og sikker strømforsyning til hovedstaden, sier konserndirektør Elisabeth Vike Vardheim i Statnett.

 

Tunnelarbeidene inngår som en del av Nettplan Stor-Oslo, som er Statnetts plan for en omfattende oppgradering av nettet i og rundt Oslo. Dagens kabler mellom Smestad og Sogn transformatorstasjoner er fra 1955 og 1977, og kapasiteten er i ferd med å bli brukt opp. Siden 1990 har strømforbruket i Oslo økt med 35 prosent, og det forventes å øke fremover i takt med befolkningsvekst og nytt forbruk.

 

- Veidekke har mye kompetanse innen tunnel, og dette er et prosjekt som passer oss godt. Vi gleder oss til å sette i gang, sier direktør for anlegg i Veidekke, Øivind Larsen.

 

Oppstart av byggearbeidet er planlagt i løpet av høsten 2017. Installasjonen av høyspentkabler og andre elektriske komponenter starter like etter at arbeidet med tunnel og fjellhall er avsluttet. Ferdigstillelse og idriftsettelse av de nye anleggene er planlagt å finne sted i løpet av høsten 2021.

 

- Hensynet til helse, miljø og sikkerhet står over alle andre hensyn, og dette er en utbygging som vil berøre mange mennesker mens den pågår. Vi legger derfor stor vekt på trafikale sikringstiltak og på å informere underveis, slik at de som bor i nærheten til enhver tid vet hva som foregår og hva som skal skje, avslutter Vardheim.