Dette er en viktig milepæl i prosjektet og nødvendig for å sikre kraftforsyningen til Asker, Bærum og Oslo i fremtiden. Dagens anlegg er gammelt og må fornyes. I tillegg utløser økt strømforbruk behov for økt transformatorkapasitet, sier konserndirektør Håkon Borgen.

 

En ny Hamang stasjon vil ikke bare gi økt forsyningssikkerhet, men også legge til rette for etablering av 132 kV mot Asker. Eksisterende 47 kilovolt linje Hamang-Berger vil dermed på sikt kunne rives.

 

Statnett søkte konsesjon med utgangspunkt i to likeverdige alternative løsninger for ombygging av Hamang transformatorstasjon. Det ene alternativet var et kompakts stasjonsanlegg (SF6-anlegg) plassert på motsatt side av E16 og dermed også på motsatt side av dagens anlegg. Det andre alternativet var et konvensjonelt åpent transformatoranlegg plassert på den eksisterende tomten.

 

Olje- og energidirektoratet har nå gitt konsesjon for bygging av et kompakt stasjonsanlegg.