Ett av prosjektene i Nettplan StorOslo er å fornye strømforbindelsen mellom Hamang og Smestad transformatorstasjoner. Vi utreder både luftledning og jordkabel som tekniske løsninger, og som en del av utredningsarbeidet vil det i tiden fremover gjennomføres grunnboringer langs strekningen.

Boringene utføres som såkalte totalsonderinger. Det vil si at det bores ned gjennom løsmasser og ytterligere tre meter ned i fjell. Hullet som bores er ca. 5 cm i diameter. Etter gjennomført boring vil hullet tettes igjen, og overflaten vil bli satt tilbake i opprinnelig stand. Disse boringene kan medføre noe støy, og vil utføres mellom klokken 07.30 og 20.00.