AKTØR som bygger er hjemhørende på Finnsnes i Troms, og inngår nå kontrakt med Statnett om jobben ved Bardufoss stasjon. De har tidligere også gjennomført grunn- og byggearbeider ved Balsfjord stasjon på oppdrag for Statnett.

 

{Bilde}

 -Vi er glad for at en lokal entreprenør igjen fikk oppdrag for prosjektet, og har erfart igjennom de 3 årene anleggsarbeidet har pågått at lokale krefter absolutt er konkurransedyktige, sier Kirsten Faugstad, prosjektdirektør Ofoten – Balsfjord.   

 

Grunnarbeidene omfatter asfaltering, utbedring av bekkeløp samt annen opprydding og utendørsarbeid. Byggearbeider omfatter ombygging av gammelt kontrollhus til ny sosialdel med kjøkken, verksted, kontor m.m.

 

Arbeidet starter 6.juni 2017.