I utgangspunktet skulle mastene kun være kamuflasjefarget, for å redusere synligheten i et naturskjønt område ved Barduelva. Dette var et krav i konsesjon vi fikk fra NVE.

Med Bardufoss Lufthavn, med lav flyging av militære helikoptre, kom det derimot krav fra Luftfartstilsynet - for å ivareta sikkerheten til militær flygning - om signalfargede master i rødt og hvitt samt flymarkører på kryssende ledning over elven. Det ville gjort mastene svært synlig også fra bakkenivå, og således et motstridende krav til konsesjonsgitt pålegg.

Etter dialog kom man til en løsning som sikrer begge formål, både mindre synlighet fra bakken og økt synlighet fra luften; ved å feste hinderlys i toppen på kamuflasjefargede master ivaretas sikkerheten også for flytrafikken.

Hinderlys i toppen krever derimot tilgang til lavspent strømforsyning ved mastepunktene.

Parallelt med krav til hinderlys ved Bardu kom det også en forskriftsendring som krever hinderlys i master på alle spenn med over 150 m høyde, dvs på de fleste av Statnetts fjordspenn.

Etablering av hinderlys ved Bardu inngår derfor nå i en teknologikvalifisering av strømforsyning basert på brenselscelle.  Det er første gang Statnett tester ut dette, og planen er å etablere dette på alle fjordspenn som favnes av nye forskriftskrav og hvor lavspent strømforsyning fra distribusjonsnettet ikke er mulig.

Flymarkører på ledningen der den krysser elva videreføres.