{Bilde}

-Dette er en stor begivenhet for Statnett og for Nord-Norge, sier konserndirektør for Bygg&Anlegg Elisabeth Vike Vardheim. –Med ny 420 kV ledning ferdigstilt her, har vi nå to 420 kV ledninger frem til Balsfjord, og forsyningssikkerheten i hele regionen nord for Ofoten og hele veien til Øst-Finnmark er betydelig forbedret, legger hun til.

 

Totalt 150 km med 420 kV kraftledning er strukket, ca.450 master reist og fire transformatorstasjoner er betydelig utvidet.

 

-Byggearbeidene har pågått siden mai 2014, og både fremdrift og kost er i henhold til plan, sier Vardheim. –Det har ikke vært større skader, hverken på mennesker eller miljø knyttet til byggingen, og det er vi svært godt fornøyd med, presiserer hun. -Entreprenørene har gjort en god jobb, og det har vært godt koordinert av Statnetts prosjekt- og byggeledelse.

 

Det er to italienske ledningsentreprenører, Consorzio Italia 2000 og Rebaioli, som har bygget ledningen. Nettpartner har fundamentert mastepunkt på en delstrekning og BAAS, Visinor og Fjellbygg har vært underleverandører på fundamenter til de to italienske. På stasjonsiden er det en rekke aktører som har bidratt; ABB, Siemens, Aktør som bygger, Laksaa, Jacobsen Elektro, Storegga Entreprenør m.fl.

 

Noe arbeid pågår fortsatt, bl.a ved Ofoten stasjon og med riving av 132 kV ledning fra Fossmoen til Straumsmo som nå er overflødig og kan tilbakeføres naturen. Det vil derfor være noe aktivitet i området både i år og neste år.

 

 -Nå som vinteren står for dør, med høyere forbruk og krav til overføringskapasitet nordover, er det svært gledelig med denne strekningen ferdigstilt, avslutter Vardheim, - Flaskehalsen vi har hatt tidligere, ved Ofoten, er nå historie.