Statnett søkte i april 2011 om et nytt luftledningsalternativ mellom Endestadvatnet og Moskog i Flora, Naustdal, Førde og Jølster kommuner.

 

Befaringen gjennomføres som ledd i Olje- og energidepartementets saksbehandling.

 

Innkalling til møte og befaring av nytt omsøkt luftledningsalternativ mellom Endestadvatnet og Moskog (dokumentarkivet).