Møtene er åpne for alle.

 

Tidspunkt og sted

Sunndal 2.februar i Kommunehuset kl. 19.00

Surnadal 3.februar i Kommunehuset kl. 19.00

Statnett vil stille med representanter på NVE sine folkemøter.

 

Neste uke vil Statnett arrangere åpne kontordager. Kontordagene er åpne for alle og avholdes for å svare på spørsmål om prosjektet eller ta i mot innspill til det foreslåtte tiltaket.

Delprosjektleder Tor Morten Sneve og grunneierkontakt Alf Roar Eidesmo vil delta fra Statnett.

 

Tidspunkt og sted

Surnadal 11.februar i kommunehuset

Sunndal 12.februar i kulturhuset, møterom Toppheis

 

Du kan møte oss når det passer deg mellom klokken 14.00 og 19.00

 

For mer informasjon kan Tor Morten Sneve kontaktes på tlf. 400 65 033