Både byrådsleder Stian Berger Røsland, stortingsrepresentant Jan Bøhler, fagsjef Oddvin Lund fra Den Norske Turistforening (DNT) og administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad, var positive til den prosessen Statnett legger opp til for å finne fremtidens nettløsninger for Stor-Oslo.

 

Nettplan Stor-Oslo ønsker åpen dialog og oppfordrer alle berørte parter til å gi innspill til de ulike alternativene. Siste frist for innspill er 15. februar 2013.

 

Se opptak fra frokostmøtet under.

 

{Embedkode}