En fullsatt sal på Hovseter skole vitnet om stort engasjement rundt Nettplan Stor-Oslo. Rundt 400 mennesker hadde tatt turen for å få høre om Statnetts planer. Og for å gi sine innspill. I tillegg fulgte mange arrangementet via live-sending.

 

Nordhagens hovedbudskap til de fremmøtte var klart.

 

– Strømnettet i Oslo og Akershus må fornyes og forbedres for å møte fremtidens behov for strøm. Vi har lagt frem to alternativer i Oslo vest som kan bidra til dette. Det ene er Smestad – Ringerike. Det andre er Sogn – Ådal.

 

– Ingenting er bestemt ennå. Vi ber nå om innspill på alternativene. Deres innspill vil være viktige bidrag i det videre arbeidet, understreket Nordhagen.

 

Folk i salen bidro med syn på Smestad – Ringerike som alternativ, bekymring for elektromagnetiske felt og ønske om kabling istedenfor luftledning.

 

Møte med OOF

Nettplan Stor-Oslo møtte om lag 40 personer i et møte som ble arrangert av Oslo og Omegn Friluftsråd.

 

– De stilte gode spørsmål og gav innspill knyttet til natur- og friluftsliv. Dessuten var de interessert i hvor mange av krafttraseene som kan frigis eller justeres i de ulike alternativene, sier Nordhagen, som er fornøyd med engasjementet og innspillene som har kommet.

 

Frem til 15. februar 2013 er det mulig å gi innspill på alternativanalysen.