Ved utgangen av vinteren i fjor var det mindre vann i magasinene i Sør-Norge enn vanlig. Dette, sammen med den usikre energisituasjonen i Europa, gjorde at Statnett vurderte kraftsituasjonen til å være stram fra mai. I løpet av sommeren var fyllingsgraden i deler av Sør-Norge på et historisk lavt nivå for årstiden.

 

I juli i fjor vedtok NVE en midlertidig rapporteringsordning for produksjon av regulerbar kraft, gjeldende frem til juni 2023. Rapporteringen omfattet produksjon og forbruk fra utvalgte kraftprodusenter i Sør-Norge, gjeldende fra 8. august. Ordningen har gitt et godt grunnlag for løpende vurderinger av om ytterligere tiltak for å trygge forsyningen har vært nødvendig.

 

Olje- og energidepartementet ba også Statnett om å jevnlig vurdere og rapportere ulike forhold som kunne påvirke mulighetene for å importere kraft vinteren 2022/2023.

 

Utover høsten bedret situasjonen seg med økende nedbørsmengder, import til Sør-Norge og god flyt fra andre deler av landet, samtidig som kraftprodusentene sparte vann i magasinene. I november endret Statnett sin vurdering av kraftsituasjonen tilbake til normal. Gjennom vinteren har situasjonen styrket seg ytterligere, og den hydrologiske balansen er nå vesentlig bedre enn på denne tiden i fjor. Magasinfyllingen i de tre sørligste prisområdene er nær medianen for denne tiden av året. Selv om det fortsatt er usikkerhet, er også energisituasjonen i Europa bedret.

 

-Vi har hatt tilgang på relevante virkemidler. Det har bidratt til at vi kom oss gjennom en vinter som ved starten var preget av mye usikkerhet. Det har vært et godt samarbeid med myndighetene og vi har takket være den løpende rapporteringen om produksjon av kraft kontinuerlig hatt god innsikt i situasjonen. Nå nærmer det seg vårløsningen, og vi ser at den hydrologiske situasjonen er god, sier Peer Olav Østli som er konserndirektør for Systemdrift i Statnett.

 

I fjor høst utredet Statnett hvilke tiltak som kan være rasjonelle i en svært anstrengt kraftsituasjon, såkalte SAKS-tiltak. I forkant av denne vinteren inngikk Statnett et samarbeid med Equinor for å kunne benytte Energiverk Mongstad i slike situasjoner denne vinteren. Vi har nå konkludert med at dette tiltaket ikke er rasjonelt i fortsettelsen. Imidlertid opprettholder Statnett de øvrige anbefalingene, inkludert bruk av energiopsjoner.

 

-Det er viktig at vi har gode virkemidler for å håndtere ulike scenarier i kraftforsyningen. Disse virkemidlene utvikles stadig, og de må være treffsikre og effektive. Nå har vi høstet erfaring og analysert videre, og viderefører de fleste virkemidlene, men altså ikke gasskraftverket på Mongstad, sier Peer Olav Østli.