- Vi har testet de elektriske anleggene i stasjonen og at koblingen til det norske sentralnettet fungerer. Dette er en viktig milepæl for oss i North Sea Link-prosjektet, og vi er veldig glade for at testen var vellykket, sier Thor Anders Nummedal, prosjektdirektør for North Sea Link i Statnett.

Noen rettelser ble utført underveis, og nye tester ble gjennomført inntil alt var sjekket ut og godkjent. Det var satt av fire uker til arbeidet, som gikk raskere enn planlagt.

- Det gikk over all forventning, og vi var ferdige hele to uker før plan, forteller Nummedal.


Testene ble utført av Hitachi ABB Power Grids, og Statnett var driftsansvarlig.

 

Et utfordrende år

Året 2020 har vært et utfordrende år på mange måter for North Sea Link prosjektet. Korona-pandemien skapte nye problemstillinger både for kabelleggingen og for arbeidene med elektromontasjene i stasjonen.


- Prosjekt-teamet har gjort en fantastisk innsats for å løse kompliserte koronarelaterte utfordringer både på land og til sjøs. Når vi nå ser alt vi har fått til i 2020 og at vi så langt har unngått vesentlige forsinkelser, så skyldes dette både gode leverandører og prosjekt-teamets proaktive og konstruktive styring av våre hovedleverandører, forteller Nummedal.  

 


Hitachi ABB Power Grids har avsluttet arbeidene med å ferdigstille strømretteranlegget i Suldal kommune og vil jobbe videre med testing i 2021. På det tilsvarende anlegget i Blyth på britisk side, pågår fortsatt byggearbeidene. Testing er planlagt å starte der i løpet av våren 2021.

 

240 km sjøkabel legges i 2021

North Sea Link blir 720 kilometer og på hele strekningen mellom strømretteranleggene i Blyth og Kvilldal legges to parallelle kabler. I prosjektet skal det dermed legges 1440 kilometer med kabler totalt.

 

I 2020 ble det lagt rundt 270 kilometer sjøkabel fra Hylsfjorden i Suldal kommune i Rogaland og ut gjennom fjordene til Nordsjøen. Dette arbeidet pågikk hele sommersesongen. I 2021 skal det legges ytterligere 240 km i havet før de norskproduserte kablene fra Nexans skjøtes sammen med kablene som er produsert og lagt av Prysmian fra engelsk side. Det er lagt 2/3 av kabelen fra engelsk side siden 2018.

 

Thor_Anders_Nummedal_NSL.jpg

Prosjektdirektør Thor Anders Nummedal.

 

Om prosjektet:

Sammen med britiske National Grid er Statnett i gang med å opprette en forbindelse mellom Norge og England. Kabelforbindelsen North Sea Link vil koble de nordiske og britiske markedene sammen for første gang.

Når det blåser i England og vindkraftproduksjonen er høy, kan vi i Norge kjøpe rimeligere kraft fra britene og la vannet ligge i magasinene våre. Når det er lite vind og større behov for kraft i England kan de så kjøpe vannkraft fra oss.

Denne utvekslingen av grønn energi gir blant annet: 

  • Økt forsyningssikkerhet fordi vi kan importere mer strøm til en rimeligere pris dersom det er stram kraftsituasjon i Norge.

  • Økt verdiskaping for Norge fordi vi får mer igjen for kraften når vi har overskudd av den.

  • Tilrettelegging for å øke produksjon og forbruk av fornybar energi i Norge og England og dermed bidra til fremtidens klimavennlige energisystem.

  • Mer forutsigbar forsyningssituasjon og pris over året og mellom ulike år.

  • Planlagt drift i 2021