Elektrifisering og økt avhengighet av strøm kombinert med økt kraftproduksjon fra uregulerbare fornybare kilder, øker behovet for å finne kostnadseffektive måter å opprettholde en sikker strømforsyning på. Å kunne utnytte bedre den fleksibiliteten som finnes både på produksjon- og forbrukssiden, er et vesentlig virkemiddel for å oppnå det.

- For kommende vinter ønsker vi å teste ut bud på mindre kvantum i regulerkraftmarkedet, for gjennom det å øke tilfanget av fleksibilitet, forklarer prosjektleder Kari Dalen i Statnett.
- Dette er et pilotprosjekt som vi nå kjører på Østlandet, i det budområdet som kalles NO1. Det er særlig i området rundt store byer og langt unna store vannkraftverk at slik fleksibilitet blir ekstra viktig.

Målgruppen for piloten er aktører med muligheten til å redusere forbruk eller øke produksjon i NO1 i samarbeid med balanseansvarlig, som for eksempel kraftleverandør.

- Vi ønsker oss deltakere fra en bredde av teknologier og aktører, og vi vil legge spesielt vekt på bidrag som inneholder et element av innovasjon når det gjelder metode eller teknologi, forteller Kari Dalen.

Statnett ber nå om tilbud fra aktører som ønsker å delta på piloten. Tilbudene skal beskrive hvordan aktøren kan delta i dette markedet, både når det gjelder organisering og teknisk løsning.

Fristen for å sende inn tilbud er 2. september. -Jeg håper på stor interesse for piloten, og vil anbefale at de som er interesserte tar kontakt i god tid før tilbudsfristen, avslutter Kari Dalen.

Ytterligere informasjon:
Kontakt Statnetts pressevakt på telefon 23 90 40 00

Les mer om hvordan bli balanseansvarlig her: https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/kraftmarkedet/avregningsansvaret/balanseavregning/

Les mer om hvordan du kan bli med i piloten på  denne utlysningen på Doffin

For tilgang til konkurransegrunnlaget:
kontakt anskaffelsesrådgiver Ellen Sande, e-post: ellen.sande@statnett.no

eller registrer deg på interesselisten i Doffin.