Administrerende direktør i Kongsberg Digital, Hege Skryseth, er en av innlederne på Statnetts årlige høstkonferanse, og der deler hun sine tanker om hvordan digitalisering vil revolusjonere kraftbransjen. –Bransjen bør komme sammen og sette den digitale kursen i fellesskap, se hvor gevinstene kan hentes ut og samtidig følge med på andre markeder og industrier. Medieindustrien forutså eksempelvis ikke hvor raskt Google og Facebook ville bli deres konkurrenter på annonser og nyheter.

Innovasjon og kompetanse må til for å lykkes. Kompetansebehovet framover vil handle om å skaffe sterk utviklingskompetanse for software. Analyser, maskinlæring og kunstig intelligens som en del av dette. –Vi ser nå at hele 80 prosent av innovasjonen i bilindustrien er utvikling av software, sier Skryseth. Hun legger til at det er behov for nye, raske innovasjonsmodeller –Vi trenger "fail fast"-modeller, der vi tør å teste flere hypoteser samtidig for å innovere raskt nok.

 

Økt automasjon kan spare vedlikeholdsutgifter

Skryseth trekker frem vedlikehold av vindmøller som eksempel på digital effektivisering. Med overvåking kan vedlikeholdsbehovet forutses 10-12 måneder fram i tid. Det gjør det mulig å effektivisere innkjøp, og planlagt vedlikehold er erfaringsmessig 30-35 prosent billigere enn vedlikehold som ikke er planlagt. –Kraftbransjen overvåker anleggene sine i dag. Med økt automasjonsgrad gjennom for eksempel maskinlæring er det likevel store besparelser å hente. Dette handler både om å oppdage avvik og om å bruke automasjon og autonomi til å redusere bemanningen, sier Skryseth.

 

Den nye, aktive forbrukeren

Skryseth opplever stor nysgjerrighet på de digitale mulighetene fra kraftbransjen, men det er mange som ikke har tatt ut de mulige gevinstene ved utvikling av forretningsmodell, kundeprosess eller automasjon. –AMS kommer nå på plass. Det gir en bedre innsikt om sluttbrukeren, og legger grunnlaget for å utvikle tjenester og kontrollere forbrukstopper. De nye forbrukerne har kanskje egne solceller, og vil i enkelte perioder kunne selge egen overskuddsproduksjon til markedet og i andre perioder ha stort behov for å kjøpe kraft. Det blir en utfordring for nettselskapet å håndtere sin forsyningsplikt til disse, påpeker hun.

 

Skryseth forventer at fremtidens sluttbruker har større bevissthet om strømbruken sin enn mange har i dag. Dette begrunner hun med at vi omgir oss med stadig flere elektriske produkter og bruker elektrisitet innen nye områder, som elbilen. –Forbrukeren vil ta flere aktive valg, både fordi teknologien vil legge til rette for det, fordi mange vil både være konsumenter og produsenter, og fordi det er en økende bevissthet om bærekraftige valg.

 

Skryseth peker på at kraftbransjen må ta stilling til hvilken posisjon de vil ha hos sluttbrukerne. –Det er mange som har lyst til å være en dominerende del av sluttbrukerens hverdag. Kraftbransjen må ta stilling til hva de har å tape på at andre, som Google, tar sluttbrukerposisjonen ved for eksempel å lage strømtjenester.