Fremtiden er elektrisk

  • Kan du tenke deg et samfunn uten strøm? Ikke vi heller. Derfor bruker vi komplekse systemer for å sikre lys i lampa 24/7. Det går hovedsakelig   i Java, Kotlin og Python. I en verden som forandrer...

  • Som informasjonsarkitekt i Statnett jobber Lillian Viken Helsengreen med å organisere, strukturere og tilgjengeliggjøre data på tvers av selskapet. Målet er at alle i Statnett har lett tilgang til...

Statnett trenger smarte IT-løsninger