Vi anbefaler disse innleggene til å begynne med

How we validate input data using pydantic
Les om hvordan vi bruker Python-pakken Pydantic til å validere input data til noen av modellene våre.

Smarter Transmission Grid Capacities with Weather Data
Her beskriver vi hvordan vi kan bruke værdata til å øke kapasiteten i nettet.

Estimating the probability of failure for overhead lines
Her forklarer vi hvordan vi estimerer sannsynligheten for feil i høyspentnettet.