Vi utvider årets konferanse

I år så utvider vi konferansen til to spor der det legges opp til at deltagerne kan velge mellom alternative foredrag.

Vi vil også ha varierende lengde på foredragene med "lyntaler" på 10 minutt, "Vanlig foredrag" på 20 minutter og "Dypdykk" på 40 minutter. 

Vi ønsker nå å få inn forslag til foredrag slik at vi får fyllt opp dagen med spennende innhold.

Spor 1: Kode og Teknologi 

Målgruppe 

  • Utviklere, arkitekter, driftsteknikere og andre som arbeider "hands on" med IT

Eksempler fra Techday 2022

Spor 2: Digital Transformasjon

Målgruppe:

  • Beslutningstagere, ledere, prosjektledere, funksjonelle og produkteiere som arbeider med IT innen Kraftbransjen

Eksempler fra Techday 2022

Call for papers frist 15. februar

Vi har behov for foredrag til begge spor og håper så mange som mulig vi bidra.

Send e-post til techday@statnett.no med følgende opplysninger:

  • Tema for presentasjon med en dekkende beskrivelse/disposisjon
  • Navn på foredrag og kort beskrivelse til agenda (Abstract)
  • Navn, stilling og firma på foredragsholder(e)
  • Lengde på foredrag 10/20/40
  • Hvilket spor man mener foredraget passer
  • Ikke Salgspresentasjoner

Gjennomføring og påmelding

Vi arbeider med å få på plass alt det administrative og praktikse rundt konferansen og vil oppdatere siden med ytterligere inforamsjon rundt agenda, gjennomføring og påmelding når det nærmer seg.

#aftertech

Det vil i år som i fjor også bli en #aftertech etter konferansen