#techday - kraftbransjens IT-konferanse

Den 14. februar 2020 møttes 60 stykker fra Statnett og Elhub på loftet på Teknologihuset til 4 foredrag. Det var første gang vi arrangerte #techday.
Den 30. april 2024 ble #techday arrangert for 5 gang. Vi samlet over 500 personer fra kraftbransjen som i et variert program fikk høre over 30 foredrag i 3 parallelle sesjoner. 

#techday har utviklet seg til å bli en stor IT-konferanse for kraftbransjen med deltagere fra mange aktører og konferansen er blitt arena for erfaringsdeling, kompetansebygging og nettverksbygging.

#techday2025 er under planlegging. Hold av 29. april 2025. 

Opptak av foredrag

Alle foredrag på konferansene blir filmet og kan sees i opptak:

#techday2024 - Lenke kommer straks opptak er klare
#techday2023
#techday2022
#techday2020