Om oss

Forskning og utvikling spiller en avgjørende rolle for å oppfylle Statnetts strategi om å styrke sentralnettet på en miljø- og naturvennlig måte.

Gjennom FoU-arbeidet kan vi gjøre ting smartere, redusere kostnader og øke sikkerheten for våre ansatte og med dette bidrar vi med å styrke Statnetts renommé som en viktig samfunnsaktør, en god arbeidsgiver og samarbeidspartner.

Våre satsningsområder for perioden 2020-2023 er 

 

Prosjekter i Norden og EU

I snart 15 år har vi jobbet målrettet med nordiske fagmiljøer. Dette er naturlig siden den nordiske kraftsektoren deler flere av de samme utfordringene, for eksempel forhold tilknyttet vær og klima. De nordiske landene har også flere fellestrekk når det gjelder dyre- og planteliv. I tillegg er det lang tradisjon i Norden å utveksle og dele informasjon, kunnskap, ressurser og god praksis.

Med de ambisiøse målene og visjonene vi har satt oss, er det essensielt å ha et sterkt samarbeid med eksterne kompetansemiljøer i Europa. Det er en av grunnene til at Statnett deltar i EU-prosjekter.