Utfordringen

Kommunikasjonen mellom primæranlegget og kontrollanlegget på en transformatorstasjon i dagens strømnett, skjer i dag analogt. Store mengder data overføres i hundrevis av kobberledninger inn til kontrollanlegget, der signalene digitaliseres. Fremtidens stasjoner er forventet å være smartere, sikrere og mer kompakt. Men med ny digital teknologi, oppstår det også nye utfordringer vi må samarbeide med bransjen for å løse. 

Målet

I ECoDiS er målet å utvikle, teste og pilotere flere digitale stasjoner, både i transmisjonsnettet og i distribusjonsnettet. Dette for å bygge kompetanse og for å ta i bruk en standardisert prosessbuss som blant annet gjør det mulig å implementere komponenter fra flere forskjellige leverandører. 

Målet med forskningsprosjektet har vært å se på hvordan vi kan utnytte det fulle potensialet i en digital stasjon for å øke forsyningsikkerhet, personsikkerhet, observerbarhet og redusere kostnader i et energisystem i endring. 

Prosjektet

I dagens transformatorstasjoner blir informasjon og målinger til og fra primærkomponentene digitalisert i kontrollrommet. I en digital stasjon vil informasjonen fra vern- og kontrollutstyr fra ulike leverandører kommunisere med primærkomponentene via nye fuberoptiske kabler som erstatter et stort antall kobberledninger. All informasjon blir utvekslet som en strøm av datapakker. Det betyr at digitaliseringen kommer nærmere primærkomponentene. Statnett har i dette prosjektet utviklet en pilot på Furuset transformatorstasjon. 

Digitale stasjoner kan kjøpes fra flere leverandører, men det er både tekniske, organisastoriske og kunnskapsmessige utfordringer knyttet til å få ut verdien av en slik investering. Prosjektet har undersøkt begrensningene og mulighetene med Digital stasjon slik at Statnett og nettselskaper skal bli trygg på den nye teknologien og kan identifisere og høste gevinster som digital stasjon gir. Ecodis-prosjektet har utarbediet en rapport med anbefalinger for implementering av digitale transformatorstasjoner i det norske strømnettet.  

Prosjektperiode: 2019-2024

Prosjektdeltakere

  • Norges Forskningsråd
  • SINTEF (prosjektleder)
  • Statnett (prosjekteier)
  • Tensio Nett
  • Elvia
  • BKK
  • Lede
  • Glitre Nett
  • NVE
  • NTNU

Ecodis på Sintef sider.
Webinar om Ecodis