Nyhetsarkiv for Balsfjord-Skaidi prosjektet

Avgrens søket ditt:
  • - Artikkel

    Anleggsrestriksjoner av hensyn til reindrift

    Anleggsaktiviteten mellom Balsfjord og Skillemoen reduseres i flere områder i perioden mai til juli for å hensynta reindrifta.

  • Skjønn for erstatning til grunneiere og rettighetshavere på strekningen fra Balsfjord til Reisadalen ble avgitt av Nord-Troms tingrett 13. november. Nå velger Statnett å begjære overskjønn på deler...

  • Skjønn for vurdering av erstatning til grunneiere og rettighetshavere på strekningen fra Balsfjord til Reisadalen er avgitt av Nord-Troms tingrett.

  • Ny 420 kV ledning vil gå parallelt med eksisterende 132 kV ledning fra ny stasjon på Skillemoen og nordover. En bred trasé på totalt ca 200 dekar er nå ryddet for skog. Nå kan arealet også...