Nyhetsarkiv

Avgrens søket ditt:
  • Totalt 8,6 km 132 kV kraftledning kan rives når ny 420 kV bygges til Skaidi.

  • Skjønn for vurdering av erstatning til grunneiere og rettighetshavere på strekningen fra Balsfjord til Reisadalen starter i Nord-Troms tingrett til uken.

  • Ved Skaidi Transformatorstasjon har Statnett valgt å benytte tre monomaster istedenfor tradisjonelt innstrekkstativ.