Nyhetsarkiv

Avgrens søket ditt:
  • Skjønn for erstatning til grunneiere og rettighetshavere på strekningen fra Balsfjord til Reisadalen ble avgitt av Nord-Troms tingrett 13. november. Nå velger Statnett å begjære overskjønn på deler...

  • Skjønn for vurdering av erstatning til grunneiere og rettighetshavere på strekningen fra Balsfjord til Reisadalen er avgitt av Nord-Troms tingrett.

  • Ny 420 kV kraftledning fra Balsfjord til Skaidi er godt i gang, og noe nærmer seg faktisk ferdigstillelse.

  • Forespørsel på ledningsentreprisen for strekningen Skillemoen – Skaidi er sendt pre-kvalifiserte entreprenører, og til uken kommer entreprenørene til Alta for nærmere informasjon og befaring av...