-Det er en stor milepæl for prosjektet. Nå er deler av stasjonen på Skillemoen i drift og eksisterende ledninger på 132 kV går innom stasjonen, sier Jacob Grønn, prosjektleder for Balsfjord - Skaidi.

132 kV-anlegget ved Skillemoen transformatorstasjon er nå satt i drift.
132 kV-anlegget ved Skillemoen transformatorstasjon er nå satt i drift.

Statnett startet spenningssetting av anlegget og de første ledningene på 132 kV i august. Siste idriftsettelse ble utført denne uken.

Nå pågår forberedende arbeid knyttet til idriftsettelse av 420 kV delen av anlegget og spenningsetting starter i oktober. Det er en jobb som vil pågå frem til november da hele stasjonen og ny ledning fra Balsfjord til Skillemoen skal idriftsettes.

 -Vi er fornøyd med å kunne følge fremdriftsplanen til tross for korona og konkurs hos hovedentreprenør. Kivijervi AS har gjort en meget god jobb ved stasjonen, og det er godt å erfare at lokale entreprenører håndterer utfordringer på en så tilfredsstillende måte, sier Grønn.