- At anlegget er på drift markerer ferdigstillelsen av Skillemoen stasjon. Dette er en viktig milepæl for forsyningssikkerheten og videre utvikling av nettet i nord, sier prosjektleder Morten Indbryn i Statnett.

Sikrer bedre stabilitet i nettet i Finnmark
Skillemoen er per i dag den nordligste transformatorstasjonen på 420 kV, og det nye SVS-anlegget vil gi nødvendig sikkerhet i nettet når fremtidige forbindelser i Finnmark skal settes i drift. Statnett er i gang med å bygge 420 kV-ledning videre fra Skillemoen til Skaidi. Det planlegges også videreføring av 420 kV-nettet til Hammerfest og østover fra Skaidi til Lebesby.

- Store avstander med lange ledningsstrekk, relativ lav andel regulerbar kraftproduksjon, koblinger og uønskede utfall kan gi utfordringer med store spenningsvariasjoner. SVS-anlegget vil primært regulere og holde spenningen på 420 kV-siden i Skillemoen stabil, men det vil også styrke overføringskapasiteten og dempe variasjoner i spenning, og dermed gi større leveringskvalitet og forsyningssikkerhet til Finnmark, sier prosjektleder Indbryn.