Satser

Ved frakobling av aggregat/vindkraftpark tilknyttet PFK-vern gis følgende godtgjørelse per frakobling:

  2024 2023
For vannkraftaggregat/vindkraftpark med ytelse mindre enn 180 MVA kr. 153.826 kr. 148.912
For vannkraftaggregat/vindkraftpark med ytelse lik eller større enn 180 MVA kr. 179.072 kr. 173.351

Setsene gjelder per frakoblet vannkraftaggregat/vindkraftpark.

 

Kostnadsunderlag og dokumentasjon

Kostnader ved påført energiubalanse som følge av frakobling dekkes gjennom balanseoppgjøret.

Kostnadsunderlag for installasjon, endring og avvikling av systemvern sendes systemansvarlig så snart arbeidet er avsluttet. Systemansvarlig vil fatte vedtak om betaling som vil være grunnlag for senere faktura fra konsesjonær.

Aktøren skal etter 1. januar og innen 1. mars etterfølgende år sende en oversikt til systemansvarlig over dokumenterte kostnader til drift og vedlikehold for PFK-installasjoner.

Denne kostnadsoversikten vil være grunnlag for vedtak om betaling til, og senere faktura fra, aktørene.

 

Utbetaling

Betaling for systemtjenesten PFK baseres på faktura fra konsesjonær til systemansvarlig, merket Driftsplanlegging ved Frode Trengereid. Faktura skal referere til vedtak fra systemansvarlig om betaling for dette. Energiubalansen som følger av utløsning av PFK gjøres opp gjennom den ordinære regulerkraftavregningen.

Betalingskrav for systemtjenester for 2024 skal sendes Statnett senest tre måneder etter mottatt betalingsvedtak fra systemansvarlig. Faktura skal ha 30 dagers betalingsfrist. Systemansvarlig vil anse krav om betaling for systemtjenester som er eldre enn 3 år som foreldet.