Det vil være samme budfrister i det nordiske markedet, som det har vært i det nasjonale kapasitetsmarkedet. Første klarering vil bli gjort 7. desember (for driftsdøgn 8. desember). Norske BSP'er som allerede deltar i det nasjonale aFRR kapasitetsmarkedet, blir automatisk med i det felles nordiske markedet. Se også informasjon på nettsidene til Nordic Balancing Model.