- Helt fra starten har vi anerkjent at det er komplekst å automatisere balanseringen av det nordiske kraftsystemet. Det å oversette en konseptuell beskrivelse til faktiske løsninger og fungerende prosesser, innebærer betydelig innovasjon og bruk av nye teknologier i utviklingen av IT-løsninger, sier Alexander Jansson, programdirektør i NBM.

Utsettelsen av mFRR EAM påvirker veikartet for NBM-programmet, og de nordiske TSOene evaluerer nå konsekvensene for 15 minutters tidsoppløsning i energimarkedene. Planen er at det felles nordiske selskapet for balanseavregning, eSett, vil foreta balanseavregningen med 15 minutters oppløsning fra 22. mai 2023. Samtidig innføres funksjoner som gjør det mulig å håndtere både 15 og 60 minutters måleverdier i eSett samt presentere verdier per time i tillegg til kvarter.

Ubalanseprisen vil være den samme i hvert kvarter av timen fram til prisen for mFRR settes per kvarter. Innføringsplanen for 15 minutters avregningsperiode, publisert av eSett, vil oppdateres i henhold til dette.

NBM tar sikte på å legge fram en oppdatert tidsplan for go-live av mFRR EAM i løpet av mars i år. Konsekvenser og endringer for tidlige faser av BSP-implementeringen vil bli kommunisert snarest mulig.