Planen beskriver hvordan hensynet til miljøet skal ivaretas i anleggsfasen, blant annet med restriksjoner for transport og med krav til opprydding etter at anleggsarbeidet er avsluttet.

 

Det ble høsten 2010 utarbeidet en separat miljø- og transportplan for bygging på strekningen fra Mødalen til Samnanger transformatorstasjon i Samnanger kommune. Denne planen ble godkjent av NVE 8. oktober 2010.