Den endrede planen gjelder den gjennomgående forbindelsen på 420 kilovolt fra Kvinesdal til Saurdal. Denne var planlagt ferdigstilt i mars 2018. Etter ny fremdriftsplan er den forventet ferdigstilt i løpet av andre kvartal i 2019.

 

Årsaken til at Statnett har oppdatert fremdriftsplanen for deler av prosjektet Vestre korridor er at vi ser at konsesjonsbehandlingen tar lenger tid enn tidligere forutsatt. Dette skyldes blant annet innsigelser som er kommet inn i forbindelse med behandlingen.

 

Spenningsoppgraderingen av Vestre Korridor vil bidra til sikker drift av nettet på Sør-Vestlandet, og legger til rette for ny fornybar kraft samt full utnyttelse av kapasiteten på eksisterende mellomlandsforbindelser.

 

Denne forbindelsen er også en viktig forutsetning for idriftsettelse av sjøkabelen som skal bygges mellom Norge og Tyskland. Den nye fremdriftsplanen for Vestre korridor vil ikke påvirke fremdriften for kabelprosjektet eller når denne kan settes i drift.

 

Kontaktperson: kommunikasjonssjef Henrik Glette, 932 33 010