NVE har sendt søknaden om å rive luftledningen mellom Ultvedt og Smestad på høring. Fristen for å sende inn innspill var 15. september 2020. 

NVE oversendte disse innspillene til Statnett. Disse er nå kommentert og besvart og sendt tilbake til NVE.

Det er NVE som eier videre konsesjonsprosess og behandling av søknaden.