Det var i juni at Statnett fikk vedtak fra NVE for å rive ledningen mellom Ultvedt og Smestad. Vedtaket ble deretter sendt på høring. 

NVE mottok én klage på vedtaket om ekspropriasjonstillatelse for midlertidig bruksrett til baseplasser. Senere har Statnett trukket ekspropriasjonssøknaden for de områdene det ikke er behov for å bruke.

Før Statnett kan starte arbeidet, må de får godkkent MTA-planen. En miljø, transport- og anleggsplan (MTA) stiller krav til hvordan rivearbeidet skal foregå slik at det tas hensyn til omgivelsene.

Vedtaket finner du på denne siden