Arbeidet vil tidvis foregå mellom kl. 08.00-18.00 mandag til fredag i mars 2019. 
 
 
Det er en mulighet for at det også blir behov for pigging. Støymålerer er utplassert for å se til at aktivitetene holder seg innenfor støygrensen.  
 
 
Vår byggeleder og HMS-ansvarlig er tilgjengelig på anleggsplassen og på telefon, skulle det være behov for umiddelbar kontakt. 
 
 
Vi beklager ulempene dette vil medføre. 
 
 
Byggeleder Terje Kjos, mob 481 32 061HMS-ansvarlig Tor Evan Løvvold, mob. 911 41 733