Vi vil varsle med SMS i forkant av lineskjøtene. Det vil også foregå arbeid søndag 16.mai, vi vil så langt det lar seg gjøre å unngå støyende arbeider denne dagen.

Vi må benytte disse dagene for å ta igjen et etterslep på grunn av mye dårlig vær. For at vi kan jobbe må deler av stasjonen kobles fra strømnettet. For å sikre strømforsyningen må arbeidet som nå gjennomføres ferdigstilles, slik at vi får koblet strømmen tilbake.

Vi beklager for ulempene dette måtte medføre.

Har du spørsmål, ta kontakt med byggeleder Asgeir Midtbøen mob. 951 56 115