Etter påske blir det aktivitet igjen på Sylling transformatorstasjon. Vi inviterer til nabomøte for å gjennomgå fremdriftsplan og svare på spørsmål.

Møtet vil bli ledet av vår byggeleder Asgeir Midtbøen. Asgeir er tilgjengelig på anleggsplassen eller på telefon skulle det være behov for umiddelbar kontakt. Asgeir Midtbøen nås på mob. 951 56 115.

Møtet avholdes i anleggsbrakka kl. 18.00.

Vel møtt!