På dette møtet vil vi informere om aktiviteter som skal gjennomføres kommende periode, vi håper også å få tilbakemeldinger på det arbeidet som er utført. 

 

Møtet vil bli ledet av vår byggeleder Terje Kjos. Terje er også tilgjengelig på anleggsplassen eller på telefon skulle det være behov for umiddelbar kontakt. Terje Kjos kan nås på mob. 481 32 061.

 

Møtet avholdes 30.oktober klokken 18.00 i brakkeriggen ved transformatorstasjonen.