På åpen kontordag er alle som har spørsmål eller vil ha mer informasjon om Statnett sine planer for å fornye Sylling transformatorstasjon velkommen. 

 

Her gis det anledning til en til en samtaler med en av Statnett sine medarbeidere. En representant fra Statens Strålevern vil også være tilstede og kan svare på spørsmål om elektromagnetiske felt. Vil du vite mer om elektromagnetiske felt og kraftledninger kan du lese mer om dette her.

 

Har man innspill til Statnett sine planer ber vi berørte eller andre interessenter om å sende en uttalelse til Norges- Vassdrags og energidirektorat (NVE). Uttalelser kan sendes elektronisk til nve@nve.no eller de kan sendes direkte via NVE sin hjemmeside

 

Det er også mulig å sende uttallelsen per post, adressen er:

Norges vassdrags- og energidirektorat
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO
e-post: nve@nve.no