Fra påske og frem til sommeren vil det i hovedsak foregå:

  • Støpearbeider og oppfylling av nye masser i ett felt inne på stasjonen
  • Graving, inkludert noe pigging på høyden ved gammelt anlegg inne på stasjonen
  • Fjellsikring ved svingen inn mot Løkka og bak den nye stasjonsbygningen
  • Ferdigstille og asfaltere veier langs anlegget

 

SMS-varsling

Vi ønsker å gi best mulig informasjon/varsel om arbeid som berører naboer. Pigging og lineskjøt vil varsles med SMS. Det er foreløpig ikke planlagt lineskjøting i denne perioden.

Hvis det er noen som ikke har satt seg på varslingslista, kan de sende mail til byggeleder eller prosjektleder.

 

Nabomøter  

Vi har tidligere annonsert nabomøte 22.april kl. 18.00 i anleggsbrakka. På grunn av koronasituasjonen er det knyttet usikkerhet til om dette kan gjennomføres. Vi vil gjøre en vurdering på om dette kan gjennomføres når vi vet hvilke retningslinjer som gjelder etter påske.

 

I tilfelle spørsmål kan dere kontakte:

Byggeleder asgeir.midtboen@statnett.no

eller prosjektleder kari.eika@statnett.no