Det betyr at det vil være aktivitet der i hele sommer, og noe av arbeidet som skal gjøres vil støye.

 

Sprengningsarbeider

I august skal en fjellknaus vest på området fjernes. Arbeidet med å gjøre dette vil i hovedsak bestå av pigging og spreningsarbeid og vil ta omtrent 40 dager. Arbeidstiden vil være mellom 07.00 og 19.00 på hverdager. Det kan også forekomme arbeider på lørdager mellom 08.00 og 16.00. Ca. 1 minutt før sprengning vil det varsles med sirener.

 

Når arbeidene starter vil kunngjøres i lokalavisen.

 

Lineskjøting

I perioden 25. juni - 10. august skal det utføres såkalte lineskjøtinger ved stasjonen. Dette arbeidet støyer, og høres som høye smell. Det vil bli utført ca. 12 skjøtinger i denne perioden, og arbeidene vil pågå mellom 07.00 og 19.00.