Dette arbeidet vil settes i gang mellom 26. mars og 1. april, og vare i ca. 2 måneder.

Det vil bli 0-5 sprengninger per dag, avhengig av hvor på tomta arbeidene befinner seg. Alle sprengninger vil bli varslet med sirener.

Sprenging kan skje mellom klokken 07.00 og 19.00 på hverdager og lørdager. Det foregår ikke arbeid på stasjonsområdet søndager og helligdager.

Du kan melde deg på spreningsvarsel på www.nabovarsling.no/sogntrafo. Du vil da få SMS ca. 30 minutter før sprengning. 

Dersom du har spørsmål til prosjektet, kan du ta kontakt på storoslo@statnett.no eller på telefon 957 20 211 (ikke SMS).