Tunnelarbeidene mellom Smestad og Sogn transformatorstasjoner er nå igang, og det er mulig å abonnere på varsel om sprengning. 

nabovarsling.no kan du registrere mobilnummeret ditt,