Consto skal gjennomføre de forberedende arbeidene for Smestad-Sogn. Statnett signerte denne uken avtalen med Consto, som er et landsdekkende nordnorsk entreprenørkonsern med 720 ansatte i Norge og Sverige og en årlig omsetning på 4 milliarder kroner. Kontrakten som er inngått har en verdi på om lag 25 millioner kroner.

 

De forberedende arbeidene består blant annet omlegging av gang- og sykkelveier i området for å legge til rette for sikker trafikkavvikling. Arbeidene omfatter også tiltak som skal redusere støyen for beboere i området. Det skal også legges til rette for bygging av tunnel mellom Smestad og Sogn, og den nye fjellhallen på Smestad. De konkrete arbeidene som skal gjennomføres er vist i figuren under:

 

 

Det vil i perioden arbeidet pågår være stor oppmerksomhet knyttet til fysisk skille av anleggsarbeid og myke trafikanter.

 

Arbeidet er planlagt å starte i uke 24 både på Smestad og Sogn. På Sogn vil arbeidet pågå 3-4 måneder fra oppstart, mens det på Smestad vil pågå rundt seks måneder fra oppstart.

 

Har du spørsmål om de forberedende arbeidene, vennligst kontakt nabokontakt på tlf. 957 20 211 (ikke SMS).  

 

Pressehenvendelser:

Kommunikasjonssjef Nina Yong Kviberg, tlf.nr. 23 90 40 55