Onsdag 29. november gjennomførte Statnett informasjonsmøte om oppstart av tunnelarbeidene fra Smestad. 

 

Statnett orienterte om prosjektet og om videre tidsplan, og Veidekke Entreprenør, som har fått oppdraget med å bygge tunnelen, gjennomgikk hvordan arbeidene vil bli utført. 

 

På denne siden kan du laste ned Statnetts presentasjon fra møtet. 

 

På møtet ble det også informert om en ny kartløsning som gjør det mulig å følge med på tunnelarbeidene. Kartet finner du her