Bymiljøetaten har nå fattet vedtak angående transport i forbindelse med tunnelprosjektet Smestad-Sogn. Bymiljøetaten har vedtatt at kjøring skal foregå i Gaustadveien, med følgende tiltak:

 

  • Det skal etableres midlertidig gangfelt slik at fotgjengere trygt kan krysse Gaustadveien.
  • Det skal være et opphold i massetransporten i tidsrommet 08:00 – 08:30.
  • Det monteres byggegjerder langs anleggsområdet slik at fotgjengere kan ledes over veien, og forbi anleggsområdet.
  • Det vil midlertidig skiltes med «Parkering forbudt» på hele strekningen, for å sikre god fremkommelighet og sikt.
  • Fartsgrensen vil på deler av strekningen reduseres til 30 km/t.
  • Det vil etableres midlertidige parkeringsplasser for beboere.
  • Utbygger inngår avtale med Bymiljøetaten sin driftsentreprenør om vintervedlikehold av vei, fortau og gangvei i anleggsperioden.
  • Det etableres renseanlegg for kjøretøy på anleggsområdet for å minimere svevestøv.

 

For spørsmål knyttet til vedtaket kan Bymiljøetaten kontaktes på postmottak@bym.oslo.kommune.no eller 23 48 20 30. For spørsmål knyttet til prosjektet kan du sende epost til storoslo@statnett.no eller ringe nabokontakt Kristin Baumann Marthinsen på telefon 957 20 211.