Sammen med spenningsoppgradering av kraftnettet fra Kristiansand til Bamble, utgjør den nye 420 kV ledningen mellom Bamble og Rød det vi kaller Østre korridor - en del av planene for å modernisere og oppgradere sentralnettet fra 300 til 420 kV driftsspenning.


Den nye ledningen mellom Bamble og Rød vil bidra til sikker kraftforsyning i området, samtidig som den vil legge til rette for framtidig industriutvikling i Grenland, samt utbygging av ny fornybar energi og kraftutveksling med kontinentet.


-Vi er veldig glade for å få endelig investeringsbeslutning for den nye 420 kV kraftledningen mellom Bamble og Rød. Arbeidene er i full gang på søndre del av prosjektet, Kristiansand - Rød, der det ble tatt investeringsbeslutning i mai i fjor. På nordre del pågår evaluering for ledning og stasjonene, og vi legger opp til snarlig oppstart av arbeidene, sier prosjektleder for Østre Korridor, Even Vandbakk.


Den nye kraftledningen er 45 km lang og vil gå mellom Rød transformatorstasjon i Skien kommune og nye Bamble transformatorstasjon ved Herum i Bamble kommune. Prosjektet omfatter også bygging av to nye transformatorstasjoner i Bamble og Grenland samt mindre utvidelser i Rød stasjon og Skagerak Netts stasjon på Voll. Samlet vil disse tiltakene gjøre at rundt 55 kilometer med 132kV ledninger kan rives. 


En oppgradering av Østre korridor fra 300 til 420 kV vil bidra til å øke overføringskapasiteten og styrke forsyningssikkerheten. Oppgraderingen legger i tillegg til rette for ny fornybar energi og næringsutvikling, og utgjør en viktig forutsetning for kraftutveksling med kontinentet.


Østre korridor er viktig i oppgradering av nettet på Sørlandet. Tiltaket vil også ivareta forsyningssikkerheten i nettet under andre planlagte ombygginger på Sør-Vestlandet, og bedre utnyttelse av eksisterende kraftledningstraseer.