Veien inn til Kvandal stasjon går langs med fjellside med porøst fjell med risiko for steinsprang og ras. Trafikken til/fra stasjonen vil øke med bygging av ny 420 kV ledning og ombygging av Kvandal stasjon. Av den grunn har Statnett engasjert Betong Renovering AS, loalt firma for å sikre fjellsiden langs med veien.

 

-Helse-, miljø og sikkerhet er viktig i alle våre operasjoner, og dette er med på å sikre trygg ferdsel langs veien, sier Kirsten Faugstad, prosjektleder for ny 420 kV ledning.

 

Arbeidet er nå startet og vil pågå i to til tre uker fremover.