Statnett går nå i gang med bygging av ny 420 kV ledning fra Ofoten til Balsfjord, en strekning som berører fire reinbeitedistrikter. Anleggsplaner for strekningen hensyntar reindriftas aktiviteter og stanser aktiviteten i perioder hvor kalving og reinflytting pågår.

 

Tildeling av kontrakter på bygging er nylig gjort, og flere utenlandske selskaper har fått oppdrag. 

{Bilde}

 

 -Det er viktig for Statnett at hensynet til reindrifta ivaretas, og som en ekstra forsikring om dette ønsker vi å lære opp våre entreprenører i denne arealkrevende, naturbaserte næringen som ikke er så kjent utenfor regionen og landet, uttale Elisabeth Vardheim, konserndirektør for bygg og anlegg i Statnett. –Ved å få en innføring i reindrifta, hvordan den forflytter seg i naturen - på naturens premisser - vil det også være enklere og mere forståelig hvorfor anleggsarbeidet må stanses i gitte perioder, utdyper hun.

 

 -For Kautokeino Film er dette en utfordring vi ser fram til, sier daglig leder Linda Øverli. –Det er ikke tidligere laget en slik film, og vi likte umiddelbart idéen. Det er derimot viktig for oss at filmen har forankring i næringen selv, og at den gir et korrekt bilde av drifta, ikke et glorifisert glansbilde, påpeker hun.

 

Filmen skal være på 15 minutter, informere om reindriftas bruk av areal til flytting, kalving, sommer- og vinterbeiter. Filmen vil bli benyttet på kraftledningsprosjekter som berører reindrifta, både i Nord og Midt-Norge.  

 

Filmen skal være klar i slutten av juni, tidsnok til bruk ovenfor entreprenører på ledningsbygging Ofoten - Balsfjord.

 

Kontaktpersoner:

Berit Erdal, Kommunikasjonssjef i Statnett: 90 10 98 84