Det skal reises 474 stålmaster på strekningen Ofoten – Balsfjord,  en strekning på 150 km hvor ny 420 kV ledning skal bygges. Det krever 6680 tonn med stål.

 

 -Mastestørrelsen varierer i størrelse ut fra terreng, spennlengder og klimalaster, snø-/islaster og vindlaster, men i snitt veier en bæremast rundt 12 tonn, sier Hallgrim Berg, prosjekteringsleder for ny 420 kV ledning mellom Ofoten og Balsfjord. –Forankringsmaster, som er vesentlig kraftigere, veier gjennomsnittlig rundt 24 tonn, fortsetter han.

 

Mastene produseres av tyrkiske Mitas, og fraktes med båt til Oslo og deretter med tog til Narvik og med trailer videre til site i henholdsvis Beisfjord og Salangen, hvor entreprenørene CI 2000 og Rebaioli har etablert seg.

 

Den første leveransen fant sted fredag, 11 containere á 20 tonn ble levert. I neste uke kommer ytterligere 24 containere, og innen årets utgang skal 1140 tonn være levert. Leveransene fortsetter slik frem til august 2015, totalt 11 leveranser skal utføres.

 

Mastene kommer stykkevis og delt, med et antall opp mot 650 ståldeler og over 7000 skruer og muttere for en forankringsmast. Deretter settes mastestålet sammen i seksjoner på premonteringsplass før de fraktes siste stykke ut til mastepunktet. Montasjen skjer i stor grad med helikopter, som tar ca 1 tonn i løftet. For hvert mastepunkt blir det da gjerne 15 – 25 helikopterturer.

 

 -Det er en stor jobb som skal gjøres, og mye logistikk som skal koordineres, sier Kirsten Faugstad, prosjektdirektør for Ofoten - Hammerfest. –Om leveranser blir forsinket får det følger for videre fremdrift, utdyper hun. Så langt går prosjektet i henhold til planen, og aktiviteten er stor langs hele strekningene og på alle fire stasjoner.

 

Entreprenørene er godt i gang med mastefundamentene ved hvert mastepunkt. Det er fire fundament for hver mast. Å reise en mast tar fra 1 – 4 dager avhengig av mastestørrelse.