Italienske Rebaioli, som er hovedentreprenør på strekningen fra Ofoten til Kvandal, er i gang med oppsetting av master. Den første bæremasten, BM 1049, ble satt opp i Skamdalen og det tok knappe 2,5 timer. Arbeidet foregikk i stille vær, uten vind, og gikk uten problemer. I snitt veier en bæremast opp mot 12 tonn.

 

Totalt skal det reises 450 master på hele strekningen fra Ofoten til Balsfjord, og jobben med å reise master utføres av Rebaioli og Conzortio Italia 2000.

 

Mastene produseres av tyrkiske Mitas, og fraktes med båt til Oslo og deretter med tog til Narvik.

 

De første leveranser av mastestål kom for kort tid siden og fundamenter til mastene er under konstruksjon langs hele traséen. Mastestålleveranser vil fortsette frem til august 2015, da skal siste leveranse ankomme.