Ledningsbygging på strekningen var delt opp i fire forespørsler, og de som er innstilt her er som følger:

 

    1. Ofoten – Kvandal, 51 km:                                              Rebaioli (Italia)

    2. Kvandal – Bardufoss, 73 km:                                         Consorzio Italia 2000

    3. Bardufoss – Balsfjord fundamenter:                             Istad Energimontasje

    4. Bardufoss – Balsfjord master og linestrekk, 31 km:    Consorzio Italia 2000

Alle tilbydere har to ukers klagefrist på innstillingen.

 

Annleggsarbeidet vil tilpasses reindriftsaktiviteter i områdene og trolig starte til sommeren.

 

Forespørsler på vei-, grunn- og byggearbeider for stasjon ble delt i fire; Ofoten, Kvandal, Bardufoss og Balsfjord, og her er første kontrakt klar:

 

    1. Kvandal stasjon, veg og grunnarbeid:                         Bjørn Bygg AS

 

Kontrakter for de tre andre stasjoner vil skje innen kort tid, sannsynligvis til uken.

 

Disse kontraktene utgjør tilsammen ca 1 MRD.

 

Kontaktperson i Statnett:

Kommunikasjonssjef Berit Erdal: +47 90 10 98 84