Eksisterende ledning ble satt i drift i 1960 og nærmer seg teknisk levealder. I tillegg har man opplevd flere mastehavari på strekningen. For å bedre forsyningssikkerheten i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Harstad-området ønsker Statnett derfor å erstatte dagens ledning med ny kraftledning.

 

Dagens kraftledning blir revet og ny kraftledningen foreslås i hovedsak å følge eksisterende trasé, med noen justeringer og spesielt nord for Evenes lufthavn.

 

En rekke tema er konsekvensutredet, i henhold til utredningsprogram fastsatt av NVE i februar 2017.

NVE vil gjennomføre høringsrunde på konsesjonssøknaden våren 2018.

Berørte kommuner er Narvik, Evenes, Skånland, Tjeldsund og Lødingen.