Det er reist 368 master på strekningen fra Balsfjord til Reisadalen, og nå gjenstår det kun å strekke de siste 10-15 km av totalt 123 km med ledning.

 -De siste kilometerne med ledningsstrekk er i partiet midt på strekningen og dermed har vi flyttet mannskapet opp til vårt anleggskontor i Sørkjosen, sier Stig Løvlund som er prosjektleder for ledning fra Statnett.

 -Anleggskontoret i Nordkjosbotn har fungert veldig fint, og vi er takknemlig for at vi fikk benyttet deler av idrettsbanen til brakkeriggen, legger Løvlund til. Nå ryddes plassen og mannskapet er flyttet lengre nord.

Det er italienske Rebaioli som har hatt entreprisen på strekningen opp til Reisadalen.

 -Vi er godt fornøyd med jobben de har utført, og fremdriften er helt i henhold til planen, sier Løvlund.

Balsfjord transformatorstasjon

Arbeidet ved Balsfjord transformatorstasjon er pågående, og det medfører at det fortsatt vil være noe aktivitet også fremover. Til våren vil en reaktor installeres som er knyttet til videreføring av ledningen nordover. Arbeidene vil ferdigstilles sommeren 2020.